naglowek

Bibliografia zadrużna

Zawiera pozycje drukowane lub jako maszynopisy publicznie dostępne. Przyjęliśmy założenie, że będą tu umieszczone także artykuły, ale w miarę postępów w opracowaniu bibliografii. W obrębie dorobku każdego autora prace podajemy w układzie chronologicznym - wg kolejności ich pierwszego wydania. Uważamy, że w ten sposób łatwiej jest przedstawić dzieje oddziaływania myśli, zwłaszcza, że wydanie niektórych prac następowało znacznie później niż ich napisanie. Do opisu bibliograficznego stopniowo będzie dodawana adnotacja informująca o treści i znaczeniu danej pozycji.

A. Prace teoretyków i publicystów ruchu zadrużnego

Brueckman Józef
Widzenie świata i sensu życia, Wrocław 2005, na prawach rękopisu, nakładem Autora.

Stachniuk Jan
Kolektywizm a naród, Poznań 1933
Heroiczna wspólnota narodu – kapitalizm epoki imperializmu a Polska, Poznań 1935
Państwo a gospodarstwo, geneza etatyzmu w Polsce, Warszawa 1939
Dzieje bez dziejów, Warszawa 1939, wyd. Zadruga, Wrocław 1990, wyd. Toporzeł [reprint wydania I-go]
Zagadnienia totalizmu, Warszawa 1943 [druk konspiracyjny nakładem Stronnictwa Zrywu Narodowego. Na stronie tytułowej maskujący błędny autor i tytuł: L. Petrażycki Psychologia emocjonalna], Wrocław 1991, wyd. „Toporzeł” – reprint fotooffsetowy wyd. I-go.
Człowieczeństwo i kultura, Poznań 1946 Nowy Jork 1993 (z przedmową W. Nowackiego) Wrocław 1996, wyd. „Toporzeł” (wyd. II-gie krajowe, z przedmowami Zbigniewa Adamskiego i A. Wacyka)
Walka o zasady – drugi front III Rzeczypospolitej, Warszawa 1947, b. w.
Wspakultura, Warszawa 1948
Chrześcijaństwo a ludzkość, Wrocław 1996, wyd. Toporzeł
Droga rewolucji kulturowej w Polsce, Wrocław 2006, wyd. „Toporzeł”,(z przedmową A. Wacyka z 1988r.)
Mit słowiański, Wrocław 2006, wyd. „Toporzeł”,( wstęp A. Wacyka z 1971r.)

Wacyk Antoni
Kultura bezdziejów, Szkocja 1945, b. w.[Nakładem autora]
Jan Stachniuk 1905-1963. Życie i dzieło, t.1, t.2, t.3, Wrocław 1976, 1978, 1984, Dział Rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej. Kserokopia w zbiorach Stowarzyszenia „Niklot”.
Mit polski Zadruga, Wrocław 1989 maszynopis powielony [nakładem autora], Wrocław 1990 maszynopis powielony [nakładem W. Kwaterniaka „Unibora z Londynu”] Wrocław 1991 wyd. I Wydawnictwo Toporzeł
Filozofia polska - Zadruga, Wrocław 1994, wyd. „Toporzeł”
Na pohybel katolictwu – Zadruga, Wrocław 1995, wyd. „Toporzeł”
O polski charakter narodowy - Zadruga, Wrocław 1995, wyd. „Toporzeł”

B. Opracowania naukowe i popularne, publicystyka

Grott Bogumił Religia cywilizacja rozwój. Wokół idei Jana Stachniuka, Kraków 2003, wyd. Nomos.
Podstawowa dzisiaj monografia życia i poglądów twórcy Zadrugi. Zawiera też rozdział przedstawiający oddziaływanie idei zadrużnej w Polsce po 1989r.

Tenże: Stachniuk Jan, w: Polski Słownik Biograficzny.
Hasło zawierające zwięzły życiorys twórcy Zadrugi wraz z bibliografią.

Kossak Szczucka Zofia Pod dyktandem Berlina, Warszawa 1942.
Konspiracyjnie wydana broszura będąca paszkwilem na Stachniuka, jego twórczość i środowisko. Wyznawany przez autorkę (skądinąd zdolną pisarkę) katolicyzm odebrał jej w tym wypadku zdolność obiektywnego sądu. Podaje kilka informacji całkowicie nieprawdziwych (np. jakoby „Dzieje bez dziejów” były plagiatem „Mitu XX wieku” Rosenberga), świadczących o zwykłej nieznajomości tematu. Druk rzadko dostępny, głównie w bibliotekach naukowych.

Koźniewski Kazimierz Obcy - Stoigniew Bogorzeł - dzieje żadne, ale tragiczne, w: tenże Przekorni, Warszawa 2000.
Stworzona przez PRL-owskiego dziennikarza i wieloletniego współpracownika Służby Bezpieczeństwa próba opisu idei i działalności Jana Stachniuka z punktu widzenia lewicowo-liberalnego inteligenta.

Majchrowski Jacek Szkice z historii polskiej prawicy politycznej II Rzeczypospolitej, Kraków 1986.
Praca zawiera krótkie omówienie poglądów „Zadrugi”, „Szczepu Rogatego Serca”, zespołu pisma „Demiurg” i środowiska Władysława Kołodzieja.

Okraska Remigiusz W kręgu Odyna i Trygława, Biała Podlaska 2001, wyd. „Rekonkwista”.
Jest to zmieniona wersja pracy mgr obronionej przez Autora w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Śląskiego w 2000r. Zawiera opis zjawiska ruchów i idei neopogańskich w obrębie cywilizacji Zachodu (w tym skrótowe przedstawienie Nowej Prawicy i Tradycjonalizmu Integralnego), ze szczególnym uwzględnieniem Polski XIX – XX w. Na wklejce kilkadziesiąt ilustracji.

Piotrowski Mirosław Serwilizm czy służba idei?, Lublin 1994.
Biografia polityczna Feliksa Widy-Wirskiego i Zygmunta Felczaka, działaczy w pewnym okresie swojej aktywności współpracujących ze Stachniukiem (m.in. w ramach Stronnictwa Zrywu Narodowego). Pomimo wyraźnej niechęci katolickiego autora do środowiska zadrużnego praca jest bardzo rzeczowa i zawiera dużo wartościowego materiału. Zwraca uwagę jasne rozróżnienie postawy politycznej i osobistej obu działaczy, często wymienianych razem i – nie do końca słusznie – traktowanych łącznie.

Potrzebowski Stanisław "Słowiański ruch Zadruga" , Szczecin 2016.

Potrzebowski Stanisław Zadruga - eine voelkische Bewegung in Polen, Bonn 1982.

Radzikowski Michał W poszukiwaniu zagubionego człowieczeństwa. Istota przesłania Jana Stachniuka, „Trygław”1999, nr 3.

Siedliński Radosław Człowiek, mit kultura. Filozofia społeczna i historiozofia Jana Stachniuka, Toruń 2008, wyd. Adam Marszałek.

Simpson Scott, Native Faith. Polish neo-paganism at the brink of 21st century, Kraków 2001.

Skoczyński Jan Neognoza polska, Kraków 2004, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Tomasiewicz Jarosław Religia naród i państwo w neopogańskiej filozofii Jana Stachniuka, „Trygław” 1997, nr 1.

Tenże: Leben ist Kampf. Jan Stachniuk und die Gruppe Zadruga, „Junges Forum“ 1991, 3-4.

Projekt graficzny:
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2024 - Stowarzyszenie Na rzecz Tradycji i Kultury NIKLOT

Kontakt

Stowarzyszenie na rzecz Tradycji i Kultury "Niklot"

skr. poczt. 11
03-200 Warszawa 38

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Oddział szczeciński

skr.poczt. 979
70-952 Szczecin

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.niklot.szczecin.pl

Oddział szkocki

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.szkocja.niklot.org.pl