naglowek

Stowarzyszenie na rzecz Tradycji i Kultury "Niklot"

Stowarzyszenie na rzecz Tradycji i Kultury „Niklot” jest współczesną formą ruchu zadrużnego. Kontynuujemy i staramy się rozwijać dorobek intelektualny środowiska „Zadrugi”, kierowanego przez Jana Stachniuka „Stoigniewa” (1905-1963).

Jesteśmy przekonani, że o sukcesie lub klęsce danej wspólnoty narodowej decyduje jej charakter - jakość materiału ludzkiego, z którego jest zbudowana.
Tą jakość tworzy przede wszystkim kultura narodu, płynące z niej jego wartości i wzorce osobowe, za pomocą ideomoatrycy (wszelkich instytucji wychowawczych) przekazywane następnym pokoleniom. Inne czynniki, jak dziedzictwo biologiczne i środowisko geograficzne, mają znaczenie drugorzędne.

Szczególne miejsce w kulturze zajmuje religia, określająca stosunek wspólnoty do dóbr najważniejszych, etykę wspólnoty, („Ordo hominis ad summum bonum”) i obejmująca - przynajmniej w założeniu - jej całość. W tym znaczeniu nie istnieje religia apolityczna.

Uważamy, że kształt kultury polskiej, jaki ustalił się po zwycięstwie kontrreformacji (przełom XVI i XVII w.) jest czynnikiem utrudniającym przetrwanie i sukces dziejowy narodu polskiego. Nie stworzono alternatywy dla tego wzorca - nie jest nią w swej istocie wariant cywilizacji oświeceniowej rozwijany w Polsce, jako kontynuujący główne idee chrześcijaństwa w szacie laickiej.

Naszym zadaniem jest kontynuacja pracy nad nowym wzorcem polskiej kultury i charakteru narodowego; sądzimy, że należy w niej sięgnąć do słowiańskich i indoeuropejskich źródeł kultury.

Czas i miejsce powstania

Stowarzyszenie powstało 11 września 1998 r., zarejestrowane na mocy decyzji Sądu Wojewódzkiego w Warszawie. 15 listopada 1998 wybrano zarząd, komisję rewizyjną i sąd koleżeński. Pierwszym przewodniczącym został Tomasz "Barnim" Szczepański.

Nazwa

Stowarzyszenie na rzecz Tradycji i Kultury „Niklot” swoją nazwą ukazuje statutowe cele działalności oraz ideowo-polityczne zorientowanie. Książę obodrycki (Obodryci - lud słowiański mieszkający w zachodniej części dzisiejszej Meklemburgii, zniszczony akcjami germanizacyjnymi dopiero w końcu XIX w.) Niklot całe życie walczył z Niemcami i Duńczykami o wolność swego ludu. Jako jedyny z wszystkich słowiańskich władców pokonał wyprawę krzyżową i powstrzymał przymusową niemiecką akcję chrystianizacyjną. Zginął śmiercią bohatera w czasie bitwy pod Orlem (dziś Wurle) w 1160 r.

Godło

Orzeł Biały to symbol boga wszystkich Słowian - Peruna. Aby nie szastać symbolem religijnym i narodowym, Stowarzyszenie na swój znak rozpoznawczy przyjęło Toporła wg. projektu S. Szukalskiego.

Miejsce działania

Obszar całej Polski, środowiska polonijne.

Cel istnienia

Zachowanie i rozwój etnicznej, słowiańskiej tożsamości i kulturowej odrębności Polski. Zamierzamy także pomagać w odbudowie tożsamości innych słowiańskich państw i narodów. Aby to osiągnąć zamierzamy zacieśniać więzi ze wszystkimi państwami i organizacjami słowiańskimi. Zamierzamy także czynnie kreować wzorce kulturowe oparte na rodzimej tradycji. Przeciwstawiamy się negatywnemu wpływowi Unii Europejskiej i globalizacji na nasz kraj i krąg cywilizacyjny.

Tradycja w nazwie stowarzyszenia ma symbolizować ciągłość indoeuropejskiego i słowiańskiego dziedzictwa, w oparciu o które pragniemy budować nową cywilizację.

Kultura stanowi wytwór określonego etnosu, jego wielowiekowy dorobek, do którego, będąc Polakami, także i my pragniemy coś wnieść. W naszym przekonaniu wszelkie działania noszące znamiona rewolucji politycznej i społecznej muszą być poprzedzone sięgającą w głąb ludzkich dusz rewolucją kulturową. Stąd poczesne miejsce kultury w decydującej bitwie o nasze przetrwanie i rozwój.

Tworzycielstwo

Żyjemy, uczymy się i pracujemy po to, aby nasza kultura i cywilizacja stała się wzorem do naśladowania i przedmiotem zazdrości. To polska kultura i nauka powinna wytyczać nowe szlaki i tworzyć świat. Naszym celem jest ekspansywność kulturowa, gdyż w przeciwnym razie sami będziemy ofiarami ekspansji obcej kultury. Ekspansywność ta ma objąć także Polaków (i innych Słowian), którzy hołdują zasadzie „cudze chwalimy - swego nie znamy” - w aspekcie zwłaszcza religijnym, gospodarczym, kulturowym, językowym. Członkowie stowarzyszenia „Niklot” mają dość bycia ciągłymi papugami cudzoziemszczyzny.

Zamierzamy postępować zgodnie z zasadami kulturalizmu Jana Stoigniewa Stachniuka.

Nasze wzorce

Wszelkie obce kulturowo i językowo wzorce zamierzamy reslawizować. Inaczej zginie nasza mowa (dziś już zwana europolszczyzną z uwagi na występowanie dużej ilości zwrotów zapożyczonych z języka angielskiego czy niemieckiego), podobnie jak zniknęły już niemal nasze dwuczłonowe, mające sens i wymowę, imiona. Wzorców poszukiwać zamierzamy także w historii Polski - szczególnie w okresach jej zwycięstw i sukcesów. Odrzucamy mesjanizm i zasiedziały w polskiej mentalności kult klęski. Dzięki historii, jako nauce, zamierzamy źródła upadku Rzeczypospolitej odczytywać jako przestrogi dla nas współczesnych.

Ideologia przewodnia: Walka + Praca + Nauka = ZADRUGA

  1. 1. Praca (byt): Na pracy, nam Słowianom, zależy najbardziej, gdyż jest ona źródłem siły! Jest podstawą samodzielności (indywidualnej i grupowej) i pozwala zerwać kajdany kapitalistycznego lub socjalistycznego niewolnictwa. Dzięki niej możemy się uczyć i walczyć. Dzięki niej żyjemy, dobrze wyglądamy i utrzymujemy rodziny. My nie dajemy sobie wmówić, że coś można dostać bezzwrotnie lub w ramach promocji. Nic nie jest za darmo. Na wszystko trzeba sobie zapracować. Pamiętamy jednak o tym, że ciągła gonitwa za bogactwem prowadzi nas ku „śmierci”, bowiem zabiegając o pieniądze zbyt łatwo moglibyśmy uznać nasze bogactwo za cel sam w sobie, aniżeli tylko środki do życia materialnego (właściwie przeżycia) i przetarcia ścieżek w świecie dla naszego potomstwa.
  2. 2. Walka: Nasza walka to stawianie oporu wspakulturze (w sensie powrotu do zdrowego korzenia narodu) oraz naszym wrogom. Nikt za was nie będzie walczył o naszą wolność.
  3. 3. Nauka: To wiedza tworzy bogactwo. Bogactwo duchowe, intelektualne i materialne. Uczymy się więc po to, aby być świadomymi swego istnienia i miejsca Słowian w świecie. Uczymy się jak najwięcej i przez całe życie, aby wiedzieć jak tworzyć nasz świat. Korzystamy także z osiągnięć naukowych innych narodów, który staramy się wzbogacić.

Obszary szczególnej troski: Dom + Dzieci + Wojsko = CIĄGŁOŚĆ ISTNIENIA

  1. 1. Dom (państwo): Naszym wspólnym domem jest Polska. Winniśmy dbać, aby był on jak najpiękniejszy, gdyż to jedyne, co rzeczywiście posiadamy.
  2. 2. Dzieci: Dzieci to przyszłość narodu. Bez nich narody umierają. Zamierzamy dbać o prorodzinny system wartości, dodatni bilans urodzeń, opiekę nad: sierotami, półsierotami i rodzinami wielodzietnymi. Będziemy dbać o to, aby nasze dzieci nie zostały materialistami i kosmopolitami - patriotyczny system edukacji, po przejściu którego młodzi ludzie nie będą uciekać na „zachód”, by tam pasożytować na dorobku innych narodów.
  3. 3. Wojsko: Liczna i silna armia oparta na rodzimym przemyśle zbrojeniowym to podstawa niepodległości. Każdy Polak powinien przejść (choćby krótki, podstawowy) kurs obronny, aby w razie zagrożenia wszyscy obywatele mogli walczyć. Zdajemy sobie także sprawę z tego, że wojsko jest motorem postępu („potrzeba matką wynalazków”). Wojny nie trzeba jednak prowadzić, wystarczy nią straszyć, bo czy to nie „zimna wojna” dała tak ogromny skok cywilizacyjny w XX wieku?

Nasz stosunek do:

Europy: Zamierzamy żyć i współistnieć pokojowo z innymi państwami tego kontynentu, na zasadzie zdroworozsądkowej: każdy panem w swoim domu. Zdajemy sobie sprawę z faktu bycia pomiędzy Południem a Północą oraz między Wschodem a Zachodem. To daje nam możliwość decydowania o losach tego kontynentu. Nie odrzucamy osiągnięć innych państw europejskich, gdyż przepływ kulturowy jest podstawą rozwoju dynamicznych struktur społecznych. 

Globalnej wioski: Jesteśmy sceptycznie nastawieni do multikulturalizmu, liberalizmu i amerykanizacji Starego Kontynentu. Opowiadamy się za społeczeństwem względnie jednolitym etnicznie, zgodnie z duchem etnopluralizmu („osobno, ale na równi”). To właśnie różnice między ludźmi, narodami i kulturami czynią świat tak pięknym. Z tego powodu jesteśmy przeciwni wszelkim ideologiom totalitarnym i ujednolicającym. Uważamy, że lokalna tradycja jest ponad wszelką doktryną.

Śmierci: Członkowie Stowarzyszenia „Niklot” nie umierają. Odchodzą. Ktoś, kto się wybitnie zasłużył dla budowy gmachu narodowej twórczości, dzięki aktywności w swoim życiu jest zawsze obecny w życiu swoich potomnych.

Zemsty: Zemsta jest podstawowym prawem człowieka. Pamiętamy jednak o tym, aby nie mścić się na swoich. Wykorzystujemy swoją wrożdę (słowiańska zemsta rodowa) przeciwko najeźdźcom. Publiczne wykonywanie kary śmierci uważamy za wymierzenie sprawiedliwości w imię  całego narodu, za krzywdy wyrządzone któremukolwiek z nas.

Prawdy: Prawdą naszą jest nasze życie ucieleśnione w pracy i czynie twórczym. Wiemy, że to w co wierzymy jest prawdą.

Wiara:

Czcimy naszych przodków i ich obrzędy.
Czcimy pamięć o naszych Bogach i ich świętach.
Czcimy pamięć o naszych bohaterach i ich walce.
Czcimy to, co pozwala nam być i tworzyć:

Ziemia moim ciałem,
Woda moją krwią,
Powietrze oddechem,
Ogień siłą mą!

Dzięki tobie żyję,
Kocham, jem i śpię,
Ziemia ponad wszystko
Dobrze o tym wiem!

Inne wiary:

Odnosimy się z szacunkiem do religii, które wzmagają twórczy element człowieka i pozytywnie wiążą go z wspólnotą. Nie popieramy systemów religijnych, których rytuał wpływa na ludzi tylko kojąco - pozwala na chwilę zapomnieć o codziennych troskach i daje ułudę poczucia uczestnictwa w czymś wielkim, mądrym, nieśmiertelnym i nieskończenie dobrym. Za sprzeczny z Naturą uznajemy wszelki religijny uniwersalizm, szanujemy natomiast wiary etniczne innych ludów. Przywrócimy „stary ład”.

Sława Bogom! 
Sława przodkom!
Sława Wielkiej Polsce!

 

Projekt graficzny:
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2024 - Stowarzyszenie Na rzecz Tradycji i Kultury NIKLOT

Kontakt

Stowarzyszenie na rzecz Tradycji i Kultury "Niklot"

skr. poczt. 11
03-200 Warszawa 38

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Oddział szczeciński

skr.poczt. 979
70-952 Szczecin

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.niklot.szczecin.pl

Oddział szkocki

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.szkocja.niklot.org.pl